לקבלת עזרה מנציג
לרכישת המזרןאודותינו100 לילות ניסיוןשאלות נפוצות
העגלה שלך
צרו קשר
עליך לאפשר הפעלת סקריפטים בדפדפן לצורך תפקוד תקין של האתר

תקנון האתר

 
כללי


 1. אתר Joe (להלן "האתר") הנו אתר מסחר אלקטרוני למכירת מזרנים ומוצרים לחדר השינה.
 2. כל המוצרים באתר מיוצרים בישראל ומשווקים באופן בלעדי ע"י "Joe תעשיות אינטרנט בע"מ", מספר ח.פ. 5515754489 (להלן "החברה").
 3. כל הזכויות למותג Joe, למפרט ומבנה המוצרים, למבנה ותוכן האתר, שמורות לחברת "Joe תעשיות אינטרנט בע"מ".
 4. השימוש באתר אינטרנט זה הנו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
  לקוח/ה המבצע/ת רכישה/הזמנה באתר ו/או עושה שימוש באתר זה, משמע הדבר שהסכים/מה לתקנון זה ולכל ההוראות והתנאים האמורים בו וכי לא תהיה לה/לו או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  הסכמה זו נכנסת לתוקף עם כניסתך לאתר. אם אינך מקבל/ת את התנאים, אל תעשה/י שימוש באתר.
 5. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 6. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ואינה חייבת למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה החל מיום פרסומם, או במועד מאוחר יותר, כפי שיפורסם ע"י החברה.
 7. האתר עושה ככל שביכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד והאתר עושה את מיטב יכולתו להציג באתר תמונות מדויקות ככל האפשר אך יתכנו בפועל הבדלים קלים בין תמונת המוצר לבין המוצר המסופק ללקוח, לרבות הבדלי דוגמאות עיטור וצבע. כמו כן, יש לשים לב כי גוון התמונות המוצגות על מסך המחשב עלול להיות שונה מגוון המוצרים המצולמים במציאות.
 9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המוצגים באתר.
 10. כל המחירים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים והנם כוללים מע”מ כחוק.
 11. הנהלת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים באתר ו/או תעריפי המשלוחים, וללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף עבור כל הזמנה שבוצעה הוא המחיר הרשום באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (כולל מסירת אמצעי התשלום). במידה ויעודכנו המחירים במהלך הקניה באתר ולפני שהושלם תהליך ההזמנה, המחירים שיוצגו לתשלום בסל הקניות יהיו המחירים המעודכנים ועל פיהם יחויב הלקוח (בכל מקרה, המחיר הסופי בו יחויב הלקוח לא יהיה שונה מהמחיר שהוצג ללקוח במעמד סיום ההזמנה).
 12. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכל עת ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 13. למען הסר ספק, רק הזמנה אשר תירשם באתר בפועל תוך ציון אמצעי תשלום תהווה ראיה לכאורה לנכונות ההזמנה ולביצוע העסקה.
 14. במקומות בהם נעשתה באתר פניה ללקוחות בלשון זכר, נעשתה פניה זו מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת במידה שווה לבני שני המינים.
 15. הנהלת האתר אינה עושה בפרטי הלקוחה כל שימוש אחר למעט הנדרש לצורך ביצוע הרכישה ואספקת המוצר ללקוח, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 16. קנין רוחני: האתר מכיל ו/או עשוי לכלול בעתיד סימני מסחר ו/או קנין רוחני אחר אשר שייכים לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לספקיה ו/או לצדדים שלישיים. על הלקוח להניח כי כל דבר שהוא רואה או קורא באתר (כגון תמונות, קבצים גרפיים, איורים, טקסט וחומר אחר), מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני, אלא אם נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות או להציג בפומבי את התכנים הללו ו/או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התכנים, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או ציבורי אחר, בלא קבלת הסכמת החברה ו/או בעל הזכויות מראש ובכתב.
 17. משרדי ההנהלה נמצאים בכתובת: מצדה 7, בני ברק.ביצוע הזמנות באתר
 

 1. רכישת מוצרים באתר אינה דורשת רישום הלקוחות לאתר, וכל הזמנה עומדת בפני עצמה.
 2. הקניה באתר מתנהלת באמצעות "עגלת קניות", הלקוח יכול להוסיף לעגלה מוצרים ככל שירצה, בסיום בחירת המוצרים יעבור לביצוע התשלום ואישור ההזמנה.
 3. עם סיום בחירת המוצרים ומעבר לביצוע התשלום, בשלב ביצוע ההזמנה, חובה על הלקוחות להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים כפי שי/תבקשו.
  אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים או חסרים, הרי שלא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו בסוף ליעדם. יש להקפיד למסור פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. בעת ביצוע ההזמנה, אישור ההזמנה ללקוח יינתן ע"י האתר רק לאחר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ו/או לאחר התשלום בפועל, במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, לא תאושר ההזמנה כולה והלקוח יקבל הודעה מתאימה על כך לצורך מסירת אמצעי תשלום אחר להשלמת ההזמנה (במקרה כזה, כל המוצרים יישארו בעגלת הקניות עד לביצוע מוצלח של ההזמנה).
 5. עגלת הקניות תתרוקן מחדש לאחר ביצוע התשלום ואישור ההזמנה.
 6. רק הזמנה אשר תירשם באתר בפועל תוך ציון אמצעי תשלום בה שולמה, תהווה ראיה לכאורה לנכונות ההזמנה ולביצוע העסקה.
 7. יודגש כי האתר יהיה זכאי שלא לאשר ולא לכבד הזמנה של לקוח/ה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי כמו במקרים בהם יש מחדל העלול לפגוע באתר או בעובדי האתר, או במידה ויש חשד לעבירה על חוקי מדינת ישראל.  הובלה בחינם


 1. הרוכשים באתר יקבלו הובלה (והחזרה, באם יש צורך בכך) בחינם ללא כל תשלום. שווי ההטבה ללקוח הנו 250 ₪ לכל כיוון.
 2. ההובלה בחינם מתייחסת להובלה סטנדרטית.
  באם תידרש הובלה לא סטנדרטית ללקוח ,יחויב הלקוח בהפרש בין עלות הובלה סטנדרטית ובין עלות ההובלה הנדרשת בפועל להובלת המזרן לביתו על פי המגבלות הספציפיות בפועל.
 3. להלן דוגמאות למקרים בהם ייתכן ויהיה צורך בתשלום מעבר להובלה הסטנדרטית (והחזרה באם יש צורך בכך):
  • הובלה לאילת ולערבה.
  • הובלה לאזורים מרוחקים ומבודדים על פי הגדרת חברת ההובלה.
  • הובלה לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית משא/אלונקה.
  • הובלה המחייבת בשימוש במנוף.
  • הובלה בה קיימת בעיה בהכנסת המוצר לבית הלקוח.
  • באם תואמה הובלה לבית הלקוח והלקוח לא היה בביתו בעת האספקה ועקב כך יהיה צורך בהובלה נוספת במועד אחר. 
 4. הובלות תבוצענה בימים א'-ה' עד השעה 17:00 ובתיאום עם הלקוח, הלקוח יקבל טווח יש 2 עד 4 שעות בהתאם למסלול ההובלה של המוביל. מטבע הדברים, אין באפשרות החברה להתחייב לשעה מדויקת עקב אילוצי מסלול / תנועה / תקלות שאינן בשליטתנו וכל גורם אחר התלוי בכוח עליון שאינו ניתן לצפייה מראש.
   
   

100 ימי ניסיון חינם


 1. הרוכשים את מזרן Joe באתר יקבלו 100 ימי ניסיון חינם, שמשמעותם 100 ימי התנסות בפועל בשינה על המזרן (ללא הניילון) ע"מ לאפשר לגוף הסתגלות ממושכת וטובה לצורך בחינת התאמתו של המזרן באופן אישי. (הסתגלות הגוף לכל מזרן חדש לוקחת זמן, ועלולה להימשך לעתים עד חודש ימים).
 2. משמעות הדבר בפועל – הלקוח מקבל 100 ימי ניסיון מרגע שרכש וקיבל את המזרן לביתו, שבמהלכם יעשה הלקוח במזרן שימוש רגיל וייבחן תוך כדי כך את התאמת המזרן לגופו, במידה והלקוח לא יהיה מרוצה מהמזרן – יוכל להחזירו ללא כל בעיה ולקבל את כספו בחזרה, ללא חיוב בעלות ההובלה/ההחזרה (כל עוד ההובלה היא סטנדרטית) וללא דמי ביטול הזמנה, וזאת, כאמור, בתנאי שלא עברו יותר מ- 100 ימים ממועד קבלת המזרן. (בהחזרת מזרן המצריכה הובלה שאינה סטנדרטית, כהגדרתה לעיל תחת סעיף "משלוח חינם" – יחויב הלקוח בהפרש עבור ההובלה כאמור).
 3. בתקופת ההתנסות, נדרש הלקוח לעשות בו שימוש סביר בלבד ולשמור על המזרן נקי מלכלוך, רטיבות, קרעים ומכל פגיעה אחרת במוצר.
  מוצר אשר יוחזר כשהוא מוכתם / מלוכלך / רטוב / קרוע או עם כל פגם חיצוני משמעותי אחר אשר נגרם אצל הלקוח עקב שימוש לא סביר במוצר - יחויב הלקוח בעלות הנזק (ובכל מקרה לא יותר מ-500 ₪ - עלות החלפת הציפוי החיצוני כולו).
   

 
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
 

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן "החוק").
 2. בידי הלקוח/ה  לבטל את העסקה שנעשתה ו/או להחזיר מוצר, מכל סיבה שהיא, גם לאחר שהתקבל לבית הלקוח וגם לאחר שנעשה בו שימוש, ובתנאי שלא עברו יותר מ-100 ימים ממועד קבלת המוצר.
 3. לצורך הביטול י/תפנה הלקוח/ה אל שירות הלקוחות באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני.
 4. בכל מקרה של החזרת מוצר או ביטול עסקה, יקבל הלקוח/ה זיכוי כספי מלא עבור המוצר/ים שהוחזר/ו, וזאת לאחר שיוחזר/ו ויתקבל/ו המוצר/ים בחזרה בחברה.
 5. בכל מקרה של ביטול עסקה, לא יחויב הלקוח/ה בעבור דמי ההובלה/החזרה, למעט במקרים בהם מדובר בהובלה שאינה סטנדרטית.
 6. מוצר אשר יוחזר כשהוא מוכתם / מלוכלך / רטוב / קרוע או עם כל פגם חיצוני משמעותי אחר אשר נגרם אצל הלקוח עקב שימוש לא סביר במוצר - יחויב הלקוח בעלות הנזק (ובכל מקרה לא יותר מ-500 ₪ - עלות החלפת הציפוי החיצוני כולו).
 7. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 8. במידה ולקוח קיבל לביתו מוצר פגום, מוצר שגויי, מוצר שאינו תואם את תיאורו, או מוצר השונה במידתו מזו שהוזמנה, יודיע על כך בהקדם לשירות הלקוחות, והנהלת האתר תדאג לאסוף את המוצר ולהחליפו באחר, או לזכות את הלקוח עבור המוצר שהוחזר.
 9. הטיפול בהחזרת המוצרים יימשך עד 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה.זמן אספקת מוצרים


 1. החברה מתחייבת למסור את המוצרים לבית הלקוח תוך 14 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה וקבלת אישור חברת האשראי על אישור העסקה, וכל זאת בתנאי שמדובר בהובלה סטנדרטית (כהגדרתה תחת סעיף "הובלה בחינם").
 2. יחד עם זאת, ייתכנו עיכובים מעבר לתקופת האספקה הנ"ל עקב אילוצים שאינם תלויים בחברה כגון: חוסר בחומרי גלם, עיכובים בייבוא, שביתות, מחסור בכוח אדם (תאונות, מחלות וכדומה), אירועי מלחמה ומצב חירום, פגעי טבע וכל גורם אחר התלוי בכוח עליון. החברה אינה מתחייבת לתת כל פיצוי ללקוח ואינה נושאת באחריות עבור כל עלות או נזק ישיר או עקיף שיציג הלקוח שאירע לכאורה עקב איחור באספקה הנובע מהאילוצים הנ"ל.אחריות למוצרים


 1. תקופת האחריות על המזרן הינה 10 שנים ממועד הרכישה.
 2. תיקון או החלפה של המזרן אינם מאריכים את תקופת האחריות ואינם מתחילים תקופת אחריות חדשה.
 3. האחריות כוללת כל פגם פיזי במזרן שגורם לפיצול, סדק או שקעים בשכבות הנוחות, למרות שימוש רגיל וטיפול הולם במזרן.
 4. החברה לא תישא באחריות לכל קלקול, בלאי או נזק שייגרם למוצר כתוצאה מחבלה, חבטה, תאונה, טפול אגרסיבי לשכבות הנוחות, בדי הריפוד וחומרי הריפוד, טיפול או שימוש רשלני כלשהו בלתי נכון או בלתי סביר.
 5.  הוראות שימוש ותחזוקה:
  • אין לגהץ על המזרן.
  • אין לעמוד או לקפוץ על המזרן.
  • אין לקפל או לכופף את המזרן.
  • המזרן אינו מתאים לשימוש במיטות מתכווננות.
  • אין להשתמש בחומרי ניקוי העלולים להכתים או לפגוע בבדי המוצר.
  • יש לנקות את ריפוד המזרן בשואב אבק בלבד, יש להימנע משפשוף חזק בין שואב האבק לבין בד הריפוד.
 6. בכל מקרה של בעיה או תקלה, או לצורך התייעצות, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר בימים א'-ה', בין השעות: 18:00 – 09:00, אימייל: info@yo-Joe.co.il, טלפון : 0526-535353.  שמירה על סודיות ומדיניות הפרטיות


 1. אתר זה משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל הנדרש על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.
 2. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי.
 3. השימוש באתר לרבות הרכישה בו אינם דורשים רישום הלקוחות לאתר, כל הזמנה עומדת בפני עצמה, ולפיכך, לא מבוצע באתר כל איסוף נתונים או מעקב כלשהו ברמת הלקוח.
 4. האתר שומר אודות הלקוח מידע בסיסי ברמת ההזמנה בלבד ודרכי תקשורת עמו, וזאת לצורך תיעוד ההזמנה, מתן שירות לאותו לקוח ואספקת המוצרים לבית הלקוח. לא נעשה במידע זה כל שימוש אחר למעט הבטחת השירות ללקוח.
 5. החברה מתחייבת שלא להעביר כל מידע אודות הלקוחות לאף גורם צד ג'. אחריות האתר


 1. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרום למשתמש/ת ו/או לגולש/ת ו/או למזמינ/ה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. בכל מקרה לא יישא האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 3. אין האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם  אחראי לכל שימוש שיעשו הלקוחות במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר.
 4. קיימת אפשרות לסטייה של עד 2 ס״מ במידות המזרן.
 5. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח/ה סבורים כי המוצרים שרכשו באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות במייל info@yo-Joe.co.il  או בטלפון 0526-535353, והנהלת האתר תטפל בפנייה בהקדם האפשרי.  שירות לקוחות
 

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של האתר:


בטלפון: 0526-535353
 
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 09:00-18:00.דף הבית
אודותינו
לרכישת המזרן
העגלה שלך
100 לילות ניסיון
שאלות נפוצות
שירות ואחריות
מידע נוסף
מזרן יחיד
מזרן זוגי
מזרן ויסקו
מזרן אורטופדי
תקנון האתר
מדיניות פרטיות
צרו קשר